Nastavlja se trend rasta i razvoja kino-tržišta u BiH

Nastavlja se trend rasta i razvoja kino-tržišta u BiH

I u protekloj godini nastavljen je trend rasta i razvoja kino-tržišta u Bosni i Hercegovini. U 2022. godini, prema podacima za kina u Bosni i Hercegovini koje sakuplja i obrađuje Sarajevo Film Festival, bilježi se rast broja gledatelja, kao i rast prihoda ostvarenog na box officeu. Zaključno sa 31.12.2022. godine, u kinima u BiH u prošloj godini je bilo 1.118.550 gledatelja, a prihod ostvaren na box officeu u 2022. godini je veći od sedam miliona maraka -  7.242.319 KM. U 2021. godine u kinima je bilo 1.110.280 posjetitelja, dok je prihod na box officeu 2021. iznosio 6.783.162 KM.

U protekloj godini u kinima je ukupno prikazano 215 filmova, od čega 187 novih filmova i 28 filmova iz prethodne godine, od čega je bilo 116 američkih filmova, 82 evropska i sedam domaćih filmova.

I ove godine u bh. kinima najviše su se gledali filmovi američke produkcije, bilježi se značajan pad broja gledatelja filmova evropske produkcije u odnosu na 2021, ali značajan porast gledatelja filmova domaće produkcije: od ukupnog broja gledatelja, domaće filmove je gledalo 6,11% gledatelja (2021. godine ih je bilo 3,31%), dok je američke filmove gledalo 76,57 posto gledatelja (2021. godine je to bilo 54,24%), a evropske je filmove u kinima u BiH vidjelo 15,02 posto gledatelja (sa značajnim padom u odnosu na 2021. godinu, kada je taj broj iznosio 41,1%).

Pet filmova koji su ostvarili najveći prihod u kinima u BiH u 2022. godini bili su američki filmovi: na prvom mjestu je Avatar: Put vode sa 347.073 KM ostvarenog prihoda. Na drugom mjestu je animirani film Malci 2: Gruov početak sa 292.538 KM, na trećem mjestu je Top Gun: Maverick sa 271.879 KM, četvrti je Batman sa 246.060 KM, a peti Spider – Man: Put bez povratka sa ostvarenih 215.983 KM na box officeu u bh. kinima. Među 10 filmova prema prihodu ostvarenom na box officeu, uz devet američkih je i jedan bh. film: na 8. mjestu je film Amanet sa prihodom od 188.667 KM.

U top 10 najgledanijih filmova u kinima u BiH u protekloj godini, uz filmove američke produkcije, su i dva bh. filma: Amanet Mirze Begovića i Praznik rada Pjera Žalice.

Amanet je prema broju gledatelja, uz četiri američka filma koja bilježe najveći broj gledatelja u kinima, na 5. mjestu sa ukupno 30.732 gledatelja. Najgledaniji film u kinima u BiH u 2022. godini je bio animirani film Malci 2: Gruov početak sa 47.588 gledatelja. Na drugom mjestu je Avatar: Put vode sa 39.623 gledatelja, treći je Top Gun: Maverick sa 34.932 gledatelja, a četvrti Batman sa 32.714 gledatelja. Praznik rada je u 2022. godini imao 23.279 gledatelja.

U BiH je trenutno aktivno 22 kina sa 71 dvoranom u 15 gradova (Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Bihać, Tuzla, Zenica, Višegrad, Konjic, Trebinje, Prijedor, Busovača, Foča, Maglaj, Zvornik, Gradiška).

TOP 5 FILMOVA U 2022. U BH. KINIMA PREMA PRIHODU OSTVARENOM NA BOX OFFICEU

  1. Avatar: Put vode (SAD): 347.073 KM
  2. Malci 2: Gruov početak (SAD): 292.538 KM
  3. Top Gun: Maverick (SAD): 271.879 KM
  4. Batman (SAD): 246.060 KM
  5. Spider – Man: Put bez povratka (SAD): 215.983 KM

TOP 5 FILMOVA U 2022. U BH. KINIMA PREMA BROJU GLEDATELJA

  1. Malci 2: Gruov početak (SAD): 47.588 gledatelja
  2. Avatar: Put vode (SAD): 39.623
  3. Top Gun: Maverick (SAD): 34.932
  4. Batman (SAD): 32.714
  5. Amanet (BiH): 30.732

 

Prethodna
Baz Luhrmann sklapa dogovor sa Warner Brosom
Sljedeća
Objavljeno mjesto i vrijeme komemoracije za Sašu Petrovića