4. AJB DOC: "Pisar novih stećaka" - Novi majstor starog zanata

Piše: Nino Romić

Kamen, kam, kami, biljeg, stećak – imena i naziva je mnogo za jedinstveni spomenik bosanske materijalne kulture u žiži dokumentarnog ostvarenja Dragomira Stanimirovića i Almira Berkovca, Pisar novih stećaka, odnosno A Standing Man, kako glasi engleski naziv ovog fascinantnog dokumentarnoga filma.

U sklopu AJB Screening programa 4. AJB DOC Film Festivala, gledatelji imaju priliku vidjeti pokušaj oživljavanja zanata – a možemo odmah reći i umjetnosti – klesanja stećaka, nadgrobnih spomenika koji naizgled niču iz krajolika Bosne i Hercegovine. Na ovom podvigu, dokumentarno djelo Stanimirovića i Berkovca prati Adisa Eliasa Fejzića, koji se radeći na svojem doktoratu u dalekoj Australiji odlučio latiti dlijeta i čekića te oblikovati kamen na drugom kraju svijeta po uzoru na spomenike iz rodne zemlje.

Fejzić je također autor, ili da kažemo starobosanski – kovač i stećka koji stoji ispred Parlamentarne skupštine BiH, kao i nekoliko drugih suvremenih stećaka. Dok je Adisov cilj oživljavanje običaja, cilj Stanimirovića i Berkovca sa Pisarom novih stećaka je ujedno i približiti središnju temu gledateljima, ponaročito stranim, koji su tek posredno upoznati sa stećcima, ili nisu uopće svjesni njihovog značaja.

Zbog ove naklonjenosti publici koja se vjerovatno po prvi put susreće sa temom filma, Pisar novih stećaka započinje sa prilično kratkim sažetkom vrlo duge i vrlo složene historije Bosne i njenih unikatnih spomenika. Tek poslije ove lekcije stižemo do najzanimljivijeg vida filma, koji se veže za Fejzićev rad na spajanju historijskog i modernog na svojim stećcima iz 21. vijeka. On je umjetnik, prvenstveno, a kako i sam kaže u filmu, nijedan stećak nije sasvim nalik na drugi.

Na vrlo izravan i praktičan način, Pisar prati Fejzićeve napore da spoji, takoreći, staro i novo, dok radi na kamenu namjenjenom za bosanskohercegovačke iseljenike u Danskoj. Sam opis projekta i odredište kamena bude dovoljno simbolike za nekoliko redaka teksta, no dok prati rad na novom stećku, Pisar novih stećaka također dokumentuje i Fejzićevo bliže upoznavanje sa djelima svojih drevnih prethodnika.

Oba vida filma su kvalitetno predstavljena gledatelju putem zaista upečatljive vizuelne građe kojom se Pisar novih stećaka može pohvaliti, zajedno sa naracijom od strane samog Fejzića koja se trudi obuhvatiti što više pozamašne materije vezane za stećke, a da pri tome ne postaje upadna. S time na umu, Pisar novih stećaka slovi bez sumnje kao nezaobilazno štivo na 4. AJB DOC Film Festivalu.

Prethodna
4. AJB DOC: "Faith i Branko" - Brak i muzika
Sljedeća
4. AJB DOC: "Softie" - Izbor između porodice i države