Online rječnik filmskog jezika, vol.7

Online rječnik filmskog jezika, vol.7

TEHNIKA PROMJENA, MORFING

Kompjuterska obrada snimka (aktera ili objekta u kadru) koja rezultira pretvaranjem jednog objekta u drugi.

TELEFOTO OBJEKTIV

Objektiv sa veoma dugom žižnom daljinom i uskim uglom gledišta, koji ostvaruje efekat kompresije dubine u prostoru, time približavajući udaljene objekte bliže gledaocu, a u isto vrijeme ne stvara iluziju dubine prostora. Ovaj objektiv može imati imati žižnu daljinu veću od 85mm zavisno od formata snimanja.

TIME-SLICE FOTOGRAFIJA, EFEKAT METKA

Efekat nastao montiranjem frejmova istog objekta koji su snimljeni istovremeno sa različitih mjesta, tj. iz drugačijih rakursa. Stvara se efekat kako da se kamera kreće kroz trenutak koji se čini zamrznut u vremenu, tj. objekti se kreću, dok je pozadina ista tj. vrijeme je usporeno. Također poznat kao bullet time efekat.

TRODIMENZIONALNA SLIKA

Stereoskopska fotografija (korištenje dvije kamere) može stvoriti slike koje kada se kombinuju izgledaju kao da imaju treću dimenziju dubine.

TROPLAN

Krupni ili srednjekrupni plan koji obuhvata tri osobe.

UBRZANO SNIMANJE

Puštanje trake kroz kameru tokom snimanja brzinom većom od normalne brzine od 24 sličice u sekundi. Kada se snimak prikaže u normalnoj brzini, radnja se prikazuje u slow motionu. U upotrebi je engleski termin OVERCRANKING. Puštanje trake kroz kameru sporije od normalne brzine naziva se usporeno snimanje tj. UNDERCRANKING.

UNUTRAŠNJI IRIS

Kadar koji nastaje u mraku u obliku kruga koji se širi, kao da se otvara okrugli prozor kadra. Često korištena tehnika u nijemim filmovima.

VANJSKI IRIS

Obrnuto od unutrašnjeg irisa, kadar završava slikom sa sužavajućim irisom.

VIRTUALNI SETOVI

Foto-realistične kompjuterski generisane okoline koje nadoknađuju potrebu za filmskim setom ili snimanje na lokaciji. Glumci glume u studiju minimalno koristeći set i rekvizite. Snimljena akcija uživo i kompjuterski generisane pozadine se spajaju kasnije kako bi se stvorila finalna scena.

VODITELJ KASTINGA, AUDICIJE

Osoba koja odabire glumce i glumice za filmske, pozorišne i TV produkcije, a koja treba dobro poznavati glumačku scenu, te mora znati uskladiti određeni talenat sa ulogom. Također predstavlja poveznicu između reditelja, glumaca i njihovih agenata. Pored toga, odgovoran je za pregovaranja sa agentima i za osiguravanje ugovora sa glumcima u datom filmu.

ZATAMNJENJE, FADE OUT

Prijelazno sredstvo koje se sastoji od postupne promjene intenziteta slike ili zvuka,od normalno osvijetljene scene do mraka ili od zvuka do tišine. Najčešće se koristi na kraju sekvence. U varijanti korištenja bijelog kadra ovaj montažni postupak naziva se FADE NA BIJELO.

ZUM KADAR

Kadar snimljen objektivom sa varijabilnom žižnom daljinom, što omogućava snimatelju da mijenja razdaljinu između kamere i objekta koji se snima, te brzo premještanje iz kadra širokog rakursa u telefoto kadar u jednom neprekinutom pokretu. Ova tehnika omogućava da se objekat u kvadratu čini većim. Kretanje prema subjektu s ciljem njegovog uvećavanja poznato je kao zumiranje ili uvećanje, ili kretanje od subjekta s ciljem smanjivanja njegove veličine poznato je kao odzum ili smanjenje. Zoom kadar je često pogrešno tretiran kao kretanje kamere, a radi se o kretanju objektiva, dok kamera može biti potpuno statična.

ŽIŽNA DALJINA

Udaljenost mjerena milimetrima od mjesta prelamanja zraka u leći do ravni filma, tj. senzora. Mjera jačine spajanja ili dijeljenja svjetlosti sistema. Za optički sistem, to je udaljenost preko koje se usmjerene zrake dovode u fokus. Sistem sa kraćom žižnom daljinom ima veću optičku snagu od onog sa dužom žižnom daljinom, odnosno, intenzivnije prelama zrake, dovodeći ih u fokus na kraćoj udaljenosti.

Prethodna
Iz bh. filmske čitanke: “Epizoda u životu berača željeza“
Sljedeća
Online rječnik filmskog jezika, vol.8