AMPAS objavio nova pravila za Oscare

AMPAS objavio nova pravila za Oscare

Američka filmska akademija (AMPAS) objavila je ažurirana pravila podobnosti za Oscare.

Glavna novina svakako je pooštravanje uvjeta za razmatranje filmova, po kojem Akademija sada zahtijeva da filmovi igraju u tradicionalnim kino-dvoranama najmanje jednu sedmicu. Drive-in kina više nisu podobna za kvalificiranje, što je ranije bilo dozvoljeno smjernicama koje je Akademija donijela tokom izbijanja pandemije i koje su bile važeće donedavno. Pored toga, film mora igrati u jednom od područja koje je Akademija odredila (Los Angeles, New York, Atlanta, Dallas, San Francisco) kako bi se smatralo da film dostupan općoj publici.

Dalje, filmovi koji igraju kasnije u godini, odnosno blizu isteka roka razmatranja za nagradu najboljeg filma bit će podobni za razmatranje samo ukoliko distributeri predstave plan igranja Akademiji, a koji mora biti kompletiran do 24. januara sljedeće godine. Drugim riječima, kratko igranje oko Nove godine više ne može zadovoljiti uslova podobnosti.

Konačno, AMPAS je uveo neka pravila i za strane i animirane filmove. Po novom aranžmanu, strani animirani filmovi moći će biti kandidirani kao najbolji strani film i najbolji animirani film, čime se potonja kategorija znatno proširuje.

Većina novih pravila koje je AMPAS predstavio, u praktičnom smislu, predstavljaju povratak na nešto oštrije preduvjete koje je Akademija imala za razmatranje filmova prije pandemije. Prošle godine, AMPAS je elidirao dosta ustupaka prema filmovima koji nisu dobili tradicionalno teatralno prikazivanje. Pored toga, Akademija se javno obavezala da će štiti tradicionalno prikazivanje, odnosno igranje filmova u kino-dvoranama, što se očituje i novim zahtjevom od strane Akademije kojim se od distributera traži da pokažu (i dokažu) svoje namjere za prikazivanje filmova u kino-dvoranama.

Prethodna
"The Exorcism" sa Russellom Croweom dobio datum izlaska
Sljedeća
“The Fall Guy“ pretpremijerno od utorka 23. aprila