Online rječnik filmskog jezika, vol.4

Online rječnik filmskog jezika, vol.4

LINIJA POGLEDA

Spoj dva kadra koji daje iluziju da akter iz prvog kadra gleda u pravcu aktera ili objekta u drugom kadru. Obično se radi o suportnim kadrovima ili kadrovima reakcije.

MAPIRANJE, PRESLIKAVANJE

Stavljanje 2-D tekstura na površinu 3-D predmeta kako bi se stvorili kompjutersko generirani modeli prirodnog izgleda.

MASKA

Pokrivanje ili blokiranje dijela kvadrata zacrnjivanjem ili zamračivanjem. Većina maski je crna, ali mogu biti i bijele ili neke druge boje. Također se odnosi na omjer filma kada se koristi za televiziju.

Lord of the Rings: The Return of the King

MASOVKA

Kadar velike grupe ljudi (često uključuje statiste).

MASTER KADAR

Kadar koji prikazuje glavnu radnju i scenu, u kojem dominira orijentacija i odnos okoline i aktera radnje.

MIZANSCEN (franc. mise-en-scène – kretnja, postavka na sceni)

Prostorno raspoređivanje objekata i likova na sceni. Za postavljanje na scenu i pokrete na sceni konačnu odluku donosi reditelj. Odnosi se na sve elemente postavljene ispred kamere i unutar kadra, uključujući njihov vizuelni aranžman i kompoziciju, kao i pokrete kamere. Elementi uključuju dekor, rekvizite, glumce, kostime, šminku, rasvjetu, izvedbu, pokrete i pozicioniranje likova.

MONTAŽA

Spajanje kadrova (slike i tona) da bi se stvorila scena, sekvenca, tj. film. Stvaranje filmske stvarnosti. Montaža se često stavlja nasuprot mizanscenu, kako bi prikazalo stvaranje filmske stvarnosti sastavljajući dijelove stvarnosti (ili kadrova), koja se putem kadriranja rastavlja.

MONTAŽNI KONTINUITET RADNJE

Sistem montiranja koji obezbjeđuje stalan i jasan tok događaja u filmu. Događaji ili scene/sekvence se raspoređuju kao da su se desile kontinuirano.

Motion capture/Andy Serkis/Ceasar

MOTION CAPTURE TEHNIKA

Metoda biranja pokreta tijela ili lica kako bi se mogli koristiti za animaciju kompjuterski generisanih slika.

NORMALNI OBJEKTIV

Objektiv čija je žižna daljina fiksirana, za razliku od zoom objektiva. U slučaju kombinacije objektiva, ovo može biti primarni objektiv. Ovaj objektiv može imati imati žižnu daljinu u rasponu od 35mm do 50mm zavisno od formata snimanja.

NORMALNI RAKURS

Neutralni kadar ili kadar na razini pogleda. Kadar sniman kamerom postavljenom na razini objekta.

OBJEKTIV, LEĆA

Staklena leća kamere kroz koju prolazi svjetlost prije nego što osvijetli filmsku traku ili kod digitalnih tehnologija memorijski senzor.

OBJEKTIVNI KADAR

Kadar iz perspektive neutralnog posmatrača, koji u filmskom poimanju naracije i percepcije zapravo nije prisutan. Kadar koji ne uključuje subjektivni rakurs aktera ili naratora. Varijanta ovog kadra je i tzv. sveznajući objektivni kadar, koji omogućava da se vide akcije, objekti, misli, emocije, razgovori i lokacije sa pozicije neutralnog pripovjedača, koji nije definiran kao narator priče.

ODTAMNJENJE, FADE IN

Prelazno sredstvo koje se sastoji od postupne promjene intenziteta slike ili zvuka, od potpunog crnila do potpune ekspozicije, ili od tišine do zvuka. Najčešće se koristi na početku sekvence. U varijanti korištenja bijelog kadra ovaj montažni postupak naziva se FADE IZ BIJELOG.

OPŠTI PLAN, TOTAL

Kadar na početku scene koji prikazuje objekte iz daljine i pruža publici pregled prostora kako bi mogli identificirati i odrediti mjesto dešavanja scene ili radnje koja slijedi.

OPTIČKI EFEKTI

Vizualni efekti stvoreni optičkim štampačem. Pojam se većinom koristi za obilježavanje bilo kojeg procesa koji uključuje korištenje sredstava rasvjete, snimanja i objektiva na setu tokom snimanja ili digitanle postprodukcije.

OSVJETLJENJE SA TRI IZVORA

Sistem rasvjete koji koristi tri različita izvora svjetlosti: svjetlost za modelovanje, pozadinska svjetlost i jaka glavna svjetlost.

 

Prethodna
Iz bh. filmske čitanke: “Grbavica“
Sljedeća
Online rječnik filmskog jezika, vol.5