Online rječnik filmskog jezika, vol.5

Online rječnik filmskog jezika, vol.5

PARALELNA MONTAŽA, UNAKRSNA (CROSS-CUTTING) MONTAŽA

Montažna tehnika izmjenjivanja, ispreplitanja ili kombiniranja jedne narativne radnje (scene, sekvence ili događaja) sa drugom, obično na različitim lokacijama u isto vrijeme. Ova montažna metoda nagovještava paralelnu radnju (koja se dešava istovremeno). Često se koristi za dramatično stvaranje napetosti i neizvjesnosti u scenama potjere ili da se uporede dvije različite scene. Često se koristi i engleski termin CROSS-CUTTING (unakrsna montaža).

PERSPEKTIVA, POV (eng. point of view)

Rakurs ili perspektiva iz koje se razvija filmska naracija. Odnosi na kadar koji označava poziciju aktera u odnosu na druge kadrove tj. perspektivu iz koje se posmatra priča ili radnja. Često se odnosi i na subjektivni kadar aktera iz čije perspektive se razvija scena. Takođe označava pozicije kamere po visini (rakurs) u odnosu na objekat snimanja.

PIKSELI

Skraćenica od engleskog termina picture elements, slikovni elementi. Pikseli su sitni kvadratići boje koji čine digitalnu sliku.

PLAN

Veličina predmeta u jednom kadru određena udaljenošću kamere, koju referira prikazana veličina dijela ljudske figure u kadru.

PLAVI KLJUČ

Platno plave boje, pažljivo izbalansirane, koje je stavljeno iza glumaca ili predmeta za vrijeme snimanja kako bi se omogućilo optičko ili digitalno stvaranje pokretne ili statične pozadine.

500 Days of Summer

PODIJELJENI EKRAN

Optički ili digitalni proces koji dopušta slici da sadrži dva ili više elementa koji su fotografisani u različitim vremenima i na različitim lokacijama. U montaži je kadar podjeljen na dva ili više dijelova, u kojima se nalaze zasebni kadrovi.

PODUDARAJUĆI REZ

Tranzitna tehnika u kojoj je rez između dva kadra (odlaznog i dolaznog), koji su zatim spojeni, usklađeni ili povezani slikom, tonom ili metaforičkim paralelizmom ili sličnostima, tonski spoj, glatka, neprekinuta tranzicija i likovni podudarajući rez.

POSTPRODUKCIJA

Posljednja faza produkcije filma koja nastupa nakon početka snimanja ili kompletnog snimanja, a uključuje montažu, dodavanje tonskih i vizuelnih efekata, adaptiranje muzičkog komada, miksanje, sinhroniziranje, laboratorisjki rad, kolor korekcije, izrade kopija, distribuciju, festivalske promocije, itd. Digitalna postprodukcija može također uključivati promjene izraza lica, uklanjane propusta ili suvišnih predmeta i poboljšanje vizuelne slike.

POZADINSKA SVJETLOST

Svjetlost usmjerena prema kameri iza subjekta, čineći da se u prvom planu prikazuje u polumraku ili kao silueta, ili da se tako ističe. Koristeći pozadinsku svjetlost, subjekat se odvaja od pozadine.

PREDPRODUKCIJA

U filmskoj i video produkciji, predprodukcija zvanično počinje kada projekat dobije zeleno svjetlo. U predprodukciji se osigurava finansiranje filma, te se određuju ključni elementi kao što su glavni članovi ekipe, glumci, reditelj, te snimatelj. Na kraju predprodukcije, scenarij je završen i zadovoljava zahtjeve financijskih ulagača i ostalih zainteresiranih strana. Scenarij se raščlanjuje na pojedinačne scene i svi elementi kao što su lokacije, rekviziti, članovi ekipe, kostimi, specijalni efekti i vizualni efekti su određeni. Zatim se pravi detaljan raspored snimanja. Grade se setovi, zapošljava se filmska ekipa, finansijski dogovori su uspostavljeni i određen je datum početka snimanja.

PRETAPANJE

Prijelaz iz jednog kadra u početak drugog, pri čemu su oba vidljivi tokom prijelaza. Kako drugi kadar postaje sve vidljiviji, prvi polako nestaje.

PRODUCENT

Zadužen je za sva pitanja filmske produkcije (tj. plan snimanja, finansiranje, budžet). Producent radi na finansiranju filma, te pronalazi ili stvara priču, finalizira scenarij, zapošljava glumce, ekipu i reditelja, pronalazi distributere i brine se o promotivnom procesu distribucije.

PRODUKCIJA

Opšti proces sastavljanja filma, uključujući audiciju, gradnju setova, kostime, probe, i snimanje. Također predstavlja srednju fazu produkcije kojoj prethodi predprodukcija, a nakon koje slijedi postprodukcija.

PROTETIKA

Lažni udovi ili drugi dodaci koji su neprimjetno postavljeni na lice ili tijelo glumca.

RAMPA

Zamišljena linija na jednoj strani ose akcije (npr. između dva glavna glumca scene) iza koje se prave pozicije kamere. Povezivanje dva kadra u montaži koji su snimljeni sa različitih strana ove zamišljene linije narušava vizuelni kontinuitet i prostornu orijentaciju mizanscena aktera i radnje.

Michael Mann

REDITELJ

Autor filma. Kreativni umjetnik odgovoran za potpunu umjetničku kontrolu svih faza produkcije filma, kao što su donošenje svakodnevnih odluka koje se tiču tona, rasvjete, radnje, kastinga i montaže. Odgovoran je za kadriranje tj. transformaciju scenarija u film, za davanje uputa glumcima, mizanscen scene i za nadgledanje filmske fotografije i filmske ekipe.

RENDER

Krajnji proces u stvaranju kompjuterski generisane slike. U ovom procesu, kompjuterski program prouči svaki doprinoseći aspekt 3-D scene (rasvjeta, geometrija, kamera, tekstura, animacija itd.) kako bi se proizvela krajnja 2-D slika.

REZ

Mjesto gdje se spajaju kadrovi u procesu montaže. Nagla ili iznenadna promjena ili skok ugla kamere, lokacije, položaja ili vremena, iz jednog kadra u drugi. Sastoji se od prijelaza iz jedne scene u drugu (vizualni rez) ili iz jednog soundtracka (zvučnog zapisa) u drugi (tonalni rez). Odnosi se na odabir, spajanje i montažu raznih kadrova ili sekvenci i proces skraćivanja scene.

Prethodna
Online rječnik filmskog jezika, vol.4
Sljedeća
Online rječnik filmskog jezika, vol.6