Recenzije

2 Guns: Kvalitetna zabava
Piše: Sead Vegara Nemajući drugih riječi da opišem film 2 Guns (Dva igrača) nego kao kvalitetnu zabavu ostaje mi da u nekoliko redova to obrazložim i...