Sead Vegara

Arthur the King: Arthur i vitezovi ekstremnih sportova

Piše: Sead Vegara Kada god pomislite da redovni kino-repertoar ne može biti gori, naiđe film poput Arthur the King (Izazov života, 2024). Zaista, od neinspirativnih komedija, beternih horora i neimaginativnih animiranih ostvarenja, film poput Izazova života izgleda (i jeste) kao pravi filmski Zlatni gral.