Sead Vegara

Večer za klasike: Rocky
Bar jedna noć u sedmice bi trebala biti rezervisana za filmske klasike. Utorak je svakako jedan od najtežih dana u sedmici i tada je svaka inspiracija...